Změna nebo zrušení pojišťovny

Změna pojišťovny - výpověď pojistné smlouvy

Pojištění se zpravidla uzavírá k 1.1. na dobu neurčitou a následně se pojištění každoročně obnovuje. Jestliže jste se rozhodli pojišťovnu změnit, musíte se držet určitého postupu. Vypovědět pojistnou smlouvu může pouze pojistník či jím pověřená osoba s plnou mocí.

Jak odstoupit od smlouvy o povinném ručení:

Zánik pojištění vozidla výpovědí pojistné smlouvy

Rozhodnete-li se ukončit pojistnou smlouvu výpovědí, učiňte to nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období, tj. 6 týdnů před tzv. výročním dnem (den počátku pojistné smlouvy), a to ideálně písemnou formou.  Vzor výpovědi pojistné smlouvy najdete v sekci ke stažení na našem portálu www.povinne-ručeni.tv  

Zánik pojištění vozidla výpovědí do dvou měsíců od počátku pojistné smlouvy

Další možností je podání písemné výpovědi v době do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Od doručení výpovědi pojišťovně začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, po uplynutí této lhůty pojištění zaniká.

Zánik pojištění vozidla změnou majitele vozidla, aneb změna vlastníka vozidla

Tady pojištění vozidla končí dnem, kdy je pojistiteli nahlášena změna ve vlastnictví pojištěného vozidla. Nevypotřebovanou část zaplaceného pojištění je Vám pojišťovna musí vrátit zpět.  

 Na co je nutné dávat pozor:

Nahlásit změnu vlastníka vozidla musí vždy původní vlastník, pojistník či dědic vozidla a bez zbytečného odkladu. Do své pojišťovny zašlete písemnou formu výpovědi včetně kopie kupní smlouvy nebo kopie velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka.

Zánik pojištění vozidla z důvodu neplacení pojistného

Jestliže pojistné neplatíte nebo na tuto povinnost zapomenete, může to vést v určitých případech až k zániku pojištění. Ja zákonem dáno, že pojištění zaniká dnem následujícím, po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníku. Tato lhůta přitom nesmí být kratší než 30dnů.  

Na co je nutné dávat pozor:

Upomínka, zaslaná pojistitelem, musí obsahovat upozornění na termín zániku pojištění. V jiných než těchto případech ke skončení pojištění nedochází. Za předpokladu neplacení pojistného bude pojistitel vymáhat v rámci soudního řízení dlužné pojistné na současném pojištěnci.

Zánik pojištění vozidla podáním výpovědi do tří měsíců od doby doručení oznámení o vzniku pojistné události

Tohoto důvodu mohou využít obě strany, Vy(pojistník) i pojišťovna, která se takto za určitých okolností může zbavovat největších neplatičů. Výpovědní lhůta je zde stanovena na 30dnů.

Zánik pojištění vozidla oboustrannou dohodou

Další možností je ukončení pojištění dohodou uzavřenou mezi oběma stranami, tj. pojistníkem a pojistitelem. Doporučení: Na tento způsob výpovědi pojistné smlouvy není dobré vždy spoléhat. Jde spíše o výjimečné případy.

POJIŠTĚNÍ

Výpočet povinného ručení

Zajímá vás, na kolik vás vyjde autopojištění pro vaše auto? A podle čeho vlastně pojišťovny stanovují cenu povinného ručení? Na obě ožehavé otázky najdete odpovědi v tomto článku!

POJIŠTĚNÍ

Tipy na nejúspornější auta

Chcete omezit vaše výdaje za palivo do automobilu? Vaše úspora začíná už v momentu, kdy si vybíráte vaše auto v autosalonu. Vyhledali jsme pro vás modely, které se můžou pyšnit nízkou spotřebou paliva. Která nejúspornější auta rozhodně stojí za zvážení?

POJIŠTĚNÍ

Připojištění k povinnému ručení

Ne všichni řidiči si jsou vědomi toho, že v rámci povinného ručení se můžou pojistit nejen proti škodám, které způsobí dalším účastníkům silničního provozu, ale i proti škodám na vlastním automobilu. Jaké připojištění k povinnému ručení pojistný trh nabízí?

Napište nám